Házirendd

Házirend

A HÁZIREND a panzióban tartózkodó valamennyi vendégre érvényes.

A szobák az érkezés napján 14 órától foglalhatók el.
Kérjük kedves vendégeinket, a szobákat elutazás napján 10 óráig elhagyni szíveskedjenek.
Távozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratait kulcsra zárni!
A szobák elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan ügyeljenek.
A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adnia szállásadó részére.

Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni,
a tűz- és baleset-védelmi szabályokat betartani.
A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak
törvényes képviselője köteles megtéríteni.

A szálláshelyen 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem
fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak.
Az épületben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos!
Dohányzásra  kijelölt  hely  a ház előtti lépcsőnél és a ház mögöttii teraszon van.
Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, továbbá hamutartót használni!

A panzió jól felszerelt konyhával/étkezővel  rendelkezik,
kérjük kerüljék a szobában az ételfogyasztást!
Tisztelettel kérjük kedves vendégeinket, hogy a tisztaság megőrzése
érdekében a cipőiket az előszobában levenni szíveskedjenek.
A panzióban papucs használata ajánlott.

A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért
(pl. ékszer, telefon, laptop) felelősséget nem vállalunk.
A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.
A szálláshelyen 22.00 óra után hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni tilos!

Szálláshelyünk nem fogad háziállattal érkező vendégeket.
A nyílászárók szúnyoghálóval és redőnnyel
ellátottak, kérjük, ügyeljenek használatukra!
A háztartási szemét gyűjtése a konyhában, a szobában
és a fürdőben található szemetesekben lehetséges.

Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le,
hogy az épület többi lakóját ne
korlátozzák a szabad mozgásban / parkolásban!

Mint minden háztartásban -  így a vendégházban is -  előfordulhat, hogy valami
- a vendégek hibáján kívül  - tönkremegy, vagy meghibásodik.
Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése
érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni.

Reggel 7:00-9:00 között, valamint este 18:00-19:00 óra
között áll rendelkezésre ügyelet a földszinti recepción.
 Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
Elsősegély csomag és poroltó készülék a konyhaszekrény alsó fiókjában található.
A házirend nem ismerete nem mentesít fel a betartása alól!